58. คุณพ่อเปโตร สุเทพ นามวงศ์

 
 
คุณพ่อสุเทพ  นามวงศ์  (มิสซังจันทบุรี)
  
 
คุณพ่อสุเทพ  นา่มวงศ์  เกิดวันที่ 10 กันยายน ค.ศ.1915  ที่ขลุง
รับศีลบวชพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1944 ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก
 
การปฏิบัติงาน
5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1944 - 1959     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทบุรี 
18 ตุลาคม ค.ศ.1944                  กลับเข้ามิสซังจันทบุรี