59. คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ กิจ วรศิลป์

 
คุณพ่อ กิจ วรศิลป์
 
(มิสซังจันทบุรี)
  
 
 คุณพ่อ กิจ วรศิลป์  เกิดวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1916   ที่แปดริ้ว
 
รับศีลบวชพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1944 ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก
 
ค.ศ.1944                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
 
ค.ศ.1944 - 19555             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่
 
18 ตุลาคม ค.ศ.1944          กลับเข้ามิสซังจันทบุรี