60. คุณพ่อวิลเลียม ตัน

 
 
มอนสิญอร์ วิลเลียม ตัน
 
Monsignore Williem
 
• มอนสิญอร์ วิลเลียม ตัน เกิด 23  เมษายน ค.ศ. 1916 
• เลขที่ 7 ต. ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
• บิดา นาย ตัน ฮีสูน   มารดา นาง มักดาเลนา โกว ซิ้วเน้ย
• รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1944  
• ที่ บ้านเณรโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดย พระคาร์ดินัลฟูมาโซนี บีออนดี
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1947                             เดินทางกลับประเทศไทย
ค.ศ.1947 - 1948                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย เชียงใหม่
ค.ศ.1948 - 1948                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม เชียงใหม่
ค.ศ.1948 - 1950                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
ค.ศ.1950 - 1951                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา
ค.ศ.1950 - 1951                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
ค.ศ.1950 - 1951                   ผู้ดูแลวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านปลายนา อยุธยา
ค.ศ.1951 - 1951                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
ค.ศ.1952 - 1953                   เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง กรุงเทพฯ
ค.ศ.1953 - 1960                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ค.ศ.1960 - 1969                   เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ค.ศ.1973 - 1974                   เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
ค.ศ.1974 - 1974                   พระสงฆ์ประจำสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ค.ศ.1984 - 1999                   ลาเกษียณ
ค.ศ.1984 - 1999                   พักประจำที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 
หน้าที่พิเศษ
ค.ศ.1960 - 1963             ดูแลวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
ค.ศ.1965                       เป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
ค.ศ.1969 - 1973             จิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
ค.ศ.1973                       ที่ปรึกษาพระสังฆราช
ค.ศ.1974 - 1984             จิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย กรุงเทพฯ
ค.ศ.1975                       ที่ปรึกษาพระสังฆราช
ค.ศ.1984 - 1992             ผู้ดูแลสุสานของอัครสังฆมณฑลฯ ที่สามพราน นครปฐม
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
23 มิถุนายน ค.ศ. 1962  สมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 องค์ ที่ได้ทำความดีและคุณประโยชน์ต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย ได้แ่ก่ คุณพ่อยอแซฟ เคียมสุน นิตโย, คุณพ่อวิลเลียม ตัน  และคุณพ่อดาเนียล ธานี วงศ์พานิช ดังนั้น สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรงพระกรุณาประทานสมณศักดิ์ “Cubicularius intimus supranumerum” แก่คุณพ่อยอแซฟ เคียมสุน นิตโย, คุณพ่อวิลเลียม ตัน  และคุณพ่อดาเนียล ธานี วงศ์พานิช แก่คุณพ่อทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม นับเป็นเกียรติอย่างสูง และทำให้ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์นี้มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อว่า “มอนสิญอร์”  (Monsignore) คุณพ่อได้รับมอบ “บัตรสมณศักดิ์” วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1962 จากพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ต่อหน้าคณะที่ปรึกษาของมิสซังฯ สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงมอบสมณศักดิ์นี้เพื่อเป็นการตอบแทนผลงานการปลูกสร้าง การพัฒนาวัดและโรงเรียน ซึ่งคุณพ่อวิลเลียมได้ทำเพื่อพระศาสนจักร
 
18 มีนาคม ค.ศ.1969   ทางวัดได้จัดฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อวิลเลียม
 
มรณภาพ
24 กันยายน ค.ศ. 1999    ที่โรงเพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
28 กันยายน ค.ศ. 1999    ทำพิธีปลงศพและฝังที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม  
                                  โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน