1. คุณพ่อยอแซฟ (เกลแมนเต) พริ้ง

 

คุณพ่อยอแซฟ (เกลแมนเต) พริ้ง

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  1880  -  บ้านเณรบางช้าง  25 ก.พ.1901 วัดเกาะใหญ่