3. คุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว

 

คุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  8 ก.ย. 1888  พระสังฆราชเวย์  บ้านเณรบางช้าง  -  -