7. คุณพ่อลาซาร์ ฮวด

 

คุณพ่อลาซาร์ ฮวด

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  30 เม.ย. 1893  พระสังฆราชเวย์       วัดสามเสน  23 ม.ค. 1943  ร.พ. เซนต์หลุยส์