9. คุณพ่ออัมบรอซิโอ ชื่น

 

 คุณพ่ออัมบรอซิโอ ชื่น

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 1868  1893  -  1914  ท่าแร่