1. คุณพ่อฟิลิป ฮุม

 

คุณพ่อฟิลิป ฮุม

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 - 1858  บ้านเณรบางช้าง  1884