2. คุณพ่ออังเดร เยง

  • Print

 

คุณพ่ออังเดร เยง

ประวัติโดยสังเขป:

คุณพ่ออังเดร เยง   เป็นลูกของคริสตังญวน  ที่อพยพหนีการเบียดเบียนศาสนามาจาก ประเทศเวียดนาม ปี ค.ศ. 1834  เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ

-  บวชพระสงฆ์ วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 1858 ที่วัดน้อย สามเณราลัยอัสสัมชัญ บางรัก 

-  โดย พระสังฆราชยัง  บัปติสต์  ปัลเลอกัว

-  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ปี ค.ศ.1857-1863

-  เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน (วัดนครชัยศรี) ปี ค.ศ.1863-1890

-  เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนักบุญเปโตร  สามพราน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นเวลา 27 ปี

-  สร้างวัดนักบุญเปโตร  สามพราน หลังแรก ปี ค.ศ.1880

-  มรณะ ปี ค.ศ.1890 ที่วัดนักบุญเปโตร  สามพราน

-  ทำพิธีปลงศพและฝัง ที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน