1. คุณพ่ออินโนเซนต์ โอชวาม

 

คุณพ่ออินโนเซนต์ โอชวาม

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1703 - - 1735 อยุธยา