3. คุณพ่อกาบริแอล

 

คุณพ่อกาบริแอล

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1725 - - ก.พ. 1742 วัดจันทบุรี