4. คุณพ่อโทมัส ดีดิม

 

คุณพ่อโทมัส ดีดิม

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1731 - - 28 พ.ค. 1748 บ้านเณรมหาพราหมณ์