ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศไทย

Display # 
Title Author Hits
พระสมณทูต อันเจโล เปโดรนี Written by หอจดหมายเหตุ 826
พระสมณทูต ยอห์น กอร์ดอน Written by หอจดหมายเหตุ 906

Page 2 of 2