คุณพ่อ คาเบรียล แวร์นิเอร์

 
คุณพ่อ คาเบรียล แวร์นิเอร์
 
คุณพ่อ คาเบรียล แวร์นิเอร์ (Rev. Gabriel Vernier) เกิดที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.1923 ที่ Pontde-Roide เข้าบ้านเณรเล็กที่เมช (Maiche) และศึกษาปรัชญาที่บ้านเณร Saverney รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่ฝรั่งเศส วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1950 โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า หลังจากบวชแล้ว ได้สมัครเป็นมิสชันนารีมาทำงานในประเทศไทย เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ปี ค.ศ.1950 พร้อมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันคือ คุณพ่อหลุยส์ เลออง และคุณพ่อมอรีส บริสซอง ได้ไปศึกษาภาษาไทยอยู่ที่บ้านเณรศรีราชา 1 ปี หลังจากนั้นได้ขึ้นไปช่วยงานที่ภาคเหนือ เมืองพาน 2 ปี และลงมาช่วยคุณพ่อ อันตน เดซังป์ ที่วัดนครชัยศรี สามพราน นครปฐม  เป็นผู้ช่วยวัดโนนแก้ว  วันเซนต์ร็อค ท่าไข่ และขึ้นไปช่วยงานเป็นจิตตาธิการโรงเรียนโชติรวี  ปากน้ำโพ  นครสวรรค์ และได้สร้างวัดลอยน้ำขึ้นหลังหนึ่ง ชื่อวัดนักบุญเปโตร ใน ปี ค.ศ. 1958  ปัจจุบันคือวัดท่าซุง มโนรมย์
 
ในปี ค.ศ. 1959 คุณพ่อป่วยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และใน ปี ค.ศ.1960  เดินทางไปรักษาตัวที่ฝรั่งเศส ต่อมา  ปี ค.ศ. 1961 ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา (อาสนวิหารปัจจุบัน) ปากน้ำโพ นครสวรรค์ และต่อมาสุขภาพก็ไม่ค่อยดี จึงเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และที่สุด ค.ศ. 1963-1965  เดินทางไปรักษาตัวที่ฝรั่งเศส และปลายปีสุดท้ายก็ได้เข้าทำงานที่ศูนย์กลางแผนกสื่อมวลชนที่ปารีส ในปีค.ศ. 1965 กลับมาจากฝรั่งเศสก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลวัดเซนต์ร็อค และวัดเซนต์แอนโทนี่ แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
 
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1965 พระสังฆราช ยวง นิตโย ได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเป็นผู้ดูแลโรงพิมพ์อัสสัมชัญ แทนคุณพ่อบาร์บีเอร์ เนื่องจากคุณพ่อสนใจ และมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการพิมพ์จากทางญาติพี่น้องที่ฝรั่งเศส ได้รับผิดชอบดูแลโรงพิมพ์อัสสัมชัญเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษายน ค.ศ.1986 เป็นเวลานานถึง 21 ปี
 
ในช่วงสุดท้าย คุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดี จีงได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และหลังจากนั้นวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1986 ได้เดินทางไปรักษาตัวที่ฝรั่งเศส และพักอยู่ประมาณ 3 ปี
 
คุณพ่อถึงแก่กรรม  วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1989 ที่ประเทศฝรั่งเศส  ด้วยโรคมะเร็งในเลือด  
 
ขอระลึกถึงในคำภาวนา และขอวิญญาณของคุณพ่อได้พักผ่อนในสันติสุขกับพระตลอดไป