คุณพ่อ ชาร์ล บาร์บิเอร์

 

คุณพ่อ ชาร์ล บาร์บิเอร์

คุณพ่อ ชาร์ล บาร์บิเอร์  เกิดวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1909  ที่แรงซี สังฆมณฑลแซงต์เดอนีส์ ประเทศฝรั่งเศส  คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1940  ที่บ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ ปารีส  คุณพ่อได้รับมอบหมายให้ไปเป็นมิชชันนารีเทียบสังฆมณฑลปาคอย กวางตุ้งตะวันตก ปี ค.ศ. 1941-1946  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ที่  Suresnes  ปี ค.ศ. 1941-1946  เนื่องจากประเทศจีนปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ มิชชันนารีต้องเดินทางออกนอกประเทศ ปี ค.ศ. 1949
 
คุณพ่อเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1951  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ปี ค.ศ. 1952  เป็นผู้ช่วยเหรัญญิกมิสซัง ปี ค.ศ.1953-1955 คุณพ่อยังเป็นผู้จัดการหนังสือนิตยสาร “Au Pays des Pagodes” ซึ่งออกระหว่าง ปี ค.ศ. 1953-1965 และในปี ค.ศ. 1956-1965 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ 
 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1967  คุณพ่อเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศส ทำงานที่ศูนย์กลางของคณะที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส 
 
คุณพ่อมรณภาพ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989  ที่โรงพยาบาล เดอ กาไวยยอง ประเทศฝรั่งเศส  ทำพิธีปลงศพ วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989  ที่ประเทศฝรั่งเศส