คุณพ่อ อิสิดอร์ กาแรล

 

คุณพ่อ อิสิดอร์ กาแรล 

คุณพ่อ อิสิดอร์ กาแรล  เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1914  ที่หมู่บ้านแซรเวอแร็ต โลแซร์ สังฆมณฑลมังด์  ประเทศฝรั่งเศส คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1939  ที่บ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ ปารีส  คุณพ่อได้รับมอบหมายให้ไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีน ได้ออกเดินทางไปประเทศจีนวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 คุณพ่อทำงานที่วัดทองเซอูสังฆมณฑลเควหยาง และถูกไล่ออกจากประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ 
 
คุณพ่อเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย วันที่ 25  มีนาคม ค.ศ. 1952  ได้เป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดและเรียนภษาไทย ที่วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด ปี ค.ศ. 1952-1954  เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลาส พิษณุโลก ปี ค.ศ. 1954-1968  ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า สวรรคโลก ปี ค.ศ. 1969-1981 และรักษาการแทนเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆ ในปี ค.ศ. 1982 
 
คุณพ่อลาเกษียณและพักประจำบ้านพักพระสงฆ์ชรา ของคณะมิสซังต่างประเทศ ที่สระบุรี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 
 
คุณพ่อมรณภาพในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1994  ที่สระบุรี ทำพิธีปลงศพและฝังวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1994  ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์