คุณพ่อ เอเตียน ฟรังซัวส์ กรางซ์

 

คุณพ่อ เอเตียน ฟรังซัวส์ กรางซ์ 

คุณพ่อ เอเตียน ฟรังซัวส์ กรางซ์  เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922  ที่เมืองชาแซลส์  ลีออง ประเทศฝรั่งเศส  บิดามารดามีอาชีพเป็นเกษตร   มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน 
 
คุณพ่อศึกษาที่บ้านเณรเล็กและบ้านเณรใหญ่ของสังฆมณฑลเมืองลีออง
 
คุณพ่อรับราชการทหารใน ปี ค.ศ. 1942 – 1943  และ STO  1943-1944 ประเทศเยอรมนี  และเข้าบ้านเณรใหญ่ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส คุณพ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1947  
 
เดือนมกราคม ค.ศ. 1948 คุณพ่อเดินทางไปประเทศจีน สังฆมณฑลหมิง และในปี ค.ศ. 1951 คุณพ่อถูกไล่ออกจากประเทศจีน
 
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1951  คุณพ่อเดินทางมาประเทศไทย มาเรียนภาษาไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ และในเดือนธันวาคม คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำปาง คุณพ่อเปิดโรงเรียนอนุโณทัย
 
เดือนธันวาคม  ค.ศ. 1960   คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสวรรคโลก
 
เดือนธันวาคม ค.ศ.1961 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตากและเปิดโรงเรียนมัธโนทัย
 
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1981  คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพงเพชรและเปิดศูนย์เกษตรกรรม
 
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2000  คุณพ่อขอพักเกษียณที่กำแพงเพชร 
 
ที่สุดคุณพ่อมรณภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012   ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
 
พิธีปลงศพ วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2012  ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์