คุณพ่อเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์

 

คุณพ่อเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์

 
คุณพ่อเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920 ที่เมืองตูร์เน ประเทศเบลเยี่ยม บิดาเป็นนักหนังสือพิมพ์ มารดาเป็นอาจารย์  ในครอบครัวของคุณพ่อมีพี่น้องทั้งหมด  5 คน เป็นชาย 2  คน หญิง 3 คน  คุณพ่อเป็นคนกลางพอดี คนโตเสียชีวิตไปก่อนแล้ว เข้าบ้านเณรใหญ่มิสซังต่างประเทศปี ค.ศ. 1941 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1944 หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ ได้ 2 ปี คุณพ่อแวร์ดิแอร์ก็สมัครมาเป็นมิสชันนารีในประเทศไทย เริ่มเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนามอยู่ที่วัดสามเสน 2 ปี
 
มกราคม ปี ค.ศ. 1948-1949 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
 
มกราคม ปี ค.ศ. 1949-1960 เจ้าอาวาสวัดที่เมืองพาน สร้างโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จังหวัดเชียงราย
 
ตุลาคม ปี ค.ศ. 1960-1962  เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา กรุงเทพฯ
 
มกราคม ปี ค.ศ. 1962-1967 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา โรงเรียนภัทรวิทยา แม่สอด จังหวัดตาก
 
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1969-1999 อธิการอารามฤาษี หนองรี จังหวัดนครนายก
 
มิถุนายน ปี ค.ศ. 1999-2001 พักเกษียณที่บ้านพักพระสงฆ์ จังหวัดสระบุรี
 
สิงหาคม ปี ค.ศ. 2001 พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
เกิดใหม่ในพระเจ้า วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003   ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
สมัยคุณพ่อแวร์ดิแอร์อยู่ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน คุณพ่อต้องเดินทางไปมาวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า ระยะห่างประมาณ 100 กิโลเมตร และวิ่งขึ้นลงกรุงเทพฯ เชียงราย ระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร ทำงานอยู่ที่เชียงรายประมาณ 8 ปี รวมระยะทางขึ้นล่องประมาณ 50,000 กิโลเมตร
 
เมื่อตอนคุณพ่อและคุณแม่มรณะ คุณพ่อแวร์ดิแอร์ไม่ได้กลับบ้าน เพราะสมัยก่อนเดินทางยากลำบาก แพง และคุณแม่ตายกะทันหัน เนื่องจากไฟไหม้บ้าน ท่านตกใจมากและเป็นลมไป  บิดามรณะอายุ 76 ปี มารดามรณะอายุ 75 ปี คุณพ่อเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ อยู่ในประเทศไทย 57 ปี เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งชุมชนคริสตชนหลายแห่ง ที่พาน จังหวัดเชียงราย ที่วัดนักบุญยอแซฟ แม่สอด จังหวัดตาก ผู้ริเริ่มก่อตั้งอารามฤาษีที่หนองรี นครนายก ได้เปิดอยู่ 30 ปี ปัจจุบันปิดแล้ว.