คุณพ่อโยเซฟ กลอริโอ

 

คุณพ่อโยเซฟ กลอริโอ

 
คุณพ่อโยเซฟ กลอริโอ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1915 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1940 
 
ห้าปีต่อมาคุณพ่อได้เข้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) และหนึ่งปีหลังจากนั้น คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1946 คุณพ่อได้ไปเป็นธรรมทูตในประเทศจีน คุณพ่ออยู่ที่นั่น 6 ปี ก่อนที่จะถูกขับไล่ออกจากประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม  ค.ศ. 1952 
 
ต่อจากนั้นคุณพ่อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน โดยประจำอยู่ที่มิสซังท่าแร่ ก่อนจะไปเป็นผู้แทนฝ่ายจัดซื้อของสังฆมณฑลอุบลฯ คุณพ่อไปเป็นอธิการประจำท้องถิ่นและสังฆบดี ในปี ค.ศ. 1958 และ ในระหว่างปี ค.ศ. 1962-1967 คุณพ่อดำรงตำแหน่งอธิการคณะของประเทศไทยและลาว ต่อจากนั้นคุณพ่อได้เป็นผู้แทนและเลขานุการของพระสังฆราชที่จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1967-1984 ก่อนที่ลาเกษียณมาทำหน้าที่เป็นอนุสงฆ์ที่โรงเรียนศรีเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของคุณพ่อ
 
คุณพ่อโยเซฟ กลอริโอ ถึงแก่มรณภาพด้วยอุบัติเหตุ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1987
 
พิธีปลงศพคุณพ่อโยเซฟ กลอริโอ ได้จัดขึ้นที่อาสนวิหารนักบุญอันนา  นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสังฆราชและพระสงฆ์อีก 47 องค์ นักบวชชาย-หญิง จำนวนมาก และสัตบุรุษจากที่ต่างๆ.