สามเณรแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

  • Print
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1949