โอกาสหิรัญสมโภชอารามพระหฤทัย คลองเตย ค.ศ. 1957

  • Print