ประชุมสภาคณะภคินีแห่งประเทศไทย ที่อารามคลองเตย วันที่ 5-7 เมษายน ค.ศ. 1954

จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1954