พระสงฆ์ไทยรับศีลบวช 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 ที่วัดน้อยประจำบ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง โดย พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส

 

พระสงฆ์ไทย 9 องค์ ที่ได้รับศีลบวช

วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1910

ที่วัดน้อยประจำบ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง

โดย พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส