ฉลองหิรัญสมโภชศีลบรรพชา คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1963

 
 
ฉลองหิรัญสมโภชศีลบรรพชา คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ
 
ที่โบสถ์อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1963