พิธีเสกวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน ปี ค.ศ. 1965

  • Print