พิธีเสกวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปี ค.ศ. 1954

  • Print

 

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1954