พิธีเสกวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปี ค.ศ. 1954

 

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1954