พระสังฆราชแดส์โตมบ์ และคุณพ่อเอเจียน โอลลิเอร์ เยี่ยมวัดโนนแก้ว ค.ศ. 1954

 
 
 
 
พระสังฆราชแดส์โตมบ์ และคุณพ่อเอเจียน โอลลิเอร์ เยี่ยมวัดโนนแก้ว
 
วันที่ 22-24  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954
 
จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1954