ฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งเรือนสีวะรา

 
 
ฯพณฯ พลเอก กฤษณ์ สวะรา  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 กระทรวงกลาโหม  ปราศรัยตอบ  ในฐานะประธานในพิธี 
ฉลองครบครอบ 10 ปี  ของเรือนคนชรา “สีวะรา”  
ภายในบริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้  
วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1971
 
  
 
ฯพณฯ พลเอกกฤษ์ สีวะรา  ประธานในพิธี  กำลังสนทนา 
 กัน พระอัครสังฆราช ยวง นิตโย
 
 
คุณทิวา  บุญยวณิช  นายกสมาคมนักบุญวินเซนฯ
 กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ ประธานในพิธี
  
 
 
หลังจากพิธีเปิดแล้ว  ฯพณฯ ได้เยี่ยมทักทายคนชรา
 
 และคุณหญิงฯ ก็ได้มอบของขวัญแก่คนชรา
 
 
 
 
จากหนังสืออุดมสาร 1 มีนาคม ค.ศ.1971