เกี่ยวกับกรุงโรม พระสันตะปาปา พระสังฆราช

Display # 
Title Author Hits
พณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พบกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี และพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต Written by หอจดหมายเหตุ 679
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรีและพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต โอกาสเยี่ยมสถานศูนย์กลางของคณะซาเลเซียน ที่เมืองตุริน อิตาลี Written by หอจดหมายเหตุ 544
งานสุวรรณสมโภช พระสังฆราชหลุยส์ โชแรงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 Written by หอจดหมายเหตุ 2201
สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 เสด็จไปประกอบพิธีเปิดหอละเตอรันอะคาเดมี ที่กรุงโรม วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 Written by หอจดหมายเหตุ 774
ภาพเหรียญของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ระลึกทรงครองมงกุฎพระสันตะปาปาครบ 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 801
พระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 Written by หอจดหมายเหตุ 715
สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 เสด็จออกอวยพร วังกัสเตลกันดอลโฟ (castelgendolfo) Written by หอจดหมายเหตุ 596
พระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายวงที่ 23 Written by หอจดหมายเหตุ 704
คุณพ่ออันแดร ลออ สังขรัตน์ ถ่ายรูปพร้อมกับคณะจาริกบุญ ที่หน้าถ้ำ เมืองลูรดส์ Written by หอจดหมายเหตุ 647
คุณพ่ออันแดร ลออ สังขรัตน์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 Written by หอจดหมายเหตุ 685

Page 4 of 5