เกี่ยวกับกรุงโรม พระสันตะปาปา พระสังฆราช

Display # 
Title Author Hits
พณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พบกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี และพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต Written by หอจดหมายเหตุ 791
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรีและพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต โอกาสเยี่ยมสถานศูนย์กลางของคณะซาเลเซียน ที่เมืองตุริน อิตาลี Written by หอจดหมายเหตุ 636
งานสุวรรณสมโภช พระสังฆราชหลุยส์ โชแรงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 Written by หอจดหมายเหตุ 2302
สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 เสด็จไปประกอบพิธีเปิดหอละเตอรันอะคาเดมี ที่กรุงโรม วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 Written by หอจดหมายเหตุ 904
ภาพเหรียญของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ระลึกทรงครองมงกุฎพระสันตะปาปาครบ 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 904
พระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 Written by หอจดหมายเหตุ 799
สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 เสด็จออกอวยพร วังกัสเตลกันดอลโฟ (castelgendolfo) Written by หอจดหมายเหตุ 692
พระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายวงที่ 23 Written by หอจดหมายเหตุ 799
คุณพ่ออันแดร ลออ สังขรัตน์ ถ่ายรูปพร้อมกับคณะจาริกบุญ ที่หน้าถ้ำ เมืองลูรดส์ Written by หอจดหมายเหตุ 735
คุณพ่ออันแดร ลออ สังขรัตน์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 Written by หอจดหมายเหตุ 771

Page 4 of 5