ประชุมสภาพระสังฆราช คณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 1-2 สิงหาคม ค.ศ. 1950 ณ กรุงปารีส

  • Print
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ เดือนธันวาคม ค.ศ. 1950