เณรไทยในกรุงโรม

  • Print

จากหนังสือสารสาสน์ ค.ศ.1955