ภาพเก่าบุคคลสำคัญ

Display # 
Title Author Hits
โอกาสที่นานาประเทศได้เซนหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 707
ราชทูตฝรั่งเศสในวันถวายสาสน์แก่ผู้สำเร็จราชการ Written by หอจดหมายเหตุ 719
ออกญาโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ นำคณะทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 Written by หอจดหมายเหตุ 1620
ราชทูตพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1314
หลวงอัคนีนฤมิตร ผู้ตั้งร้านถ่ายรูปร้านแรกของไทย Written by หอจดหมายเหตุ 732
พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามและคณะ ถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 Written by หอจดหมายเหตุ 662
วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 วันสถาปนา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอย่างเป็นทางการ Written by หอจดหมายเหตุ 474
ความรุ่งเรืองทางการค้าระหว่างประเทศ ภายหลังการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ Written by หอจดหมายเหตุ 487
บ้านมิชชันนารี ริมแม่น้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 497
ตึกรับรองของหลวงสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการได้พักอาศัย อยู่ด้านเหนือของท่าเตียน Written by หอจดหมายเหตุ 444

Page 2 of 3