ภาพเก่าบุคคลสำคัญ

Display # 
Title Author Hits
โอกาสที่นานาประเทศได้เซนหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 665
ราชทูตฝรั่งเศสในวันถวายสาสน์แก่ผู้สำเร็จราชการ Written by หอจดหมายเหตุ 679
ออกญาโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ นำคณะทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 Written by หอจดหมายเหตุ 1522
ราชทูตพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1250
หลวงอัคนีนฤมิตร ผู้ตั้งร้านถ่ายรูปร้านแรกของไทย Written by หอจดหมายเหตุ 659
พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามและคณะ ถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 Written by หอจดหมายเหตุ 602
วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 วันสถาปนา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอย่างเป็นทางการ Written by หอจดหมายเหตุ 422
ความรุ่งเรืองทางการค้าระหว่างประเทศ ภายหลังการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ Written by หอจดหมายเหตุ 447
บ้านมิชชันนารี ริมแม่น้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 454
ตึกรับรองของหลวงสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการได้พักอาศัย อยู่ด้านเหนือของท่าเตียน Written by หอจดหมายเหตุ 404

Page 2 of 3