ออกญาโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ นำคณะทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

 
 
 
ออกญาโกษาปาน ราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ นำคณะทูตเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1686 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส
คุณพ่ออาร์ตืส เดอ ลีออนน์ และคุณพ่อวาเชต์ เป็นที่ปรึกษาและล่าม