หลวงอัคนีนฤมิตร ผู้ตั้งร้านถ่ายรูปร้านแรกของไทย

 
 
หลวงอัคนีนฤมิตร (นายจิตร จิตราคนี) ผู้ตั้งร้านถ่ายรูปร้านแรกของไทย 
เป็นช่างถ่ายรูปคนที่ 4 เป็นชาวกุฎีจีน เกิดเมื่อ ค.ศ.1830 
สันนิษฐานว่า : นายจิตร เรียนวิชาถ่ายรูปจากพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ 
และต่อมาได้เรียนถ่ายรูประบบกระจกเปียกเพิ่มเติมจากนาย จอห์น ทอมสัน 
 
 
 
 
ร้านถ่ายรูป Francis Chit & Son 
ตั้งร้านเมื่อ ค.ศ. 1863  สมัยรัชกาลที่ 4 
ตั้งอยู่ที่เรือนแพ หน้าวัดซางตาครู้ส ตรงกันข้ามปากคลองตลาด 
  
 
จากหนังสือ 80 ปี วัดซางตาครู้ส 1916 - 1996