วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 วันสถาปนา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอย่างเป็นทางการ

 
 
 
 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
เสด็จถึงรัสเซีย และทรงพบซาร์นิโคลัสที่ 2 ถือเป็นวันสถาปนา
 
ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอย่างเป็นทางการ (ทั้งสองพระองค์ในภาพ)