บ้านมิชชันนารี ริมแม่น้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 
 
จากหนังสือ ประชุมภาพประวัติศาสตร์
 แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว