ภาพเขียนลายเส้น ขบวนเรือนำคณะราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
 
ภาพเขียนลายเส้น ขบวนเรือนำคณะราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าฯ 
 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 (เข้าใจว่าช่างเขียนเขียนจากจินตนาการหรือคำบอกเล่า)
 
 
ภาพเขียนลายเส้น ขบวนแห่คณะราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าฯ 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
(เข้าใจว่าช่างเขียนเขียนจากจินตนาการหรือคำบอกเล่า)
 
จากหนังสือ ประชุมภาพประวัติศาสตร์
 แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว