พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมราษฎร จังหวัดนครนายก เมื่อผ่านวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

 
วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1955 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี
 
 เสด็จเยี่ยมราษฎร จังหวัดนครนายก เมื่อผ่านวัดนักบุญเปาโล บ้านนา 
 
คุณพ่อโอลลิเอร์ และคุณพ่อโกเชต์ ถือโอกาสเข้าเฝ้า ภาพนี้คุณพ่อโอลลิเอร์ถวายคำพรชัยมงคล
  
   
 
 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตรัสปราศรัยกับคุณพ่อ
  
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1955