พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมชมโรงราชรถที่ลิสบอน เมื่อ ค.ศ.๑๙๖๐

 

  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ


ทรงเยี่ยมชมโรงราชรถที่ลิสบอน เมื่อ ค.ศ.๑๙๖๐