วัดเซนต์หลุยส์

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 215/2   ถนนสาธรใต้
เขตยานนาวา   กรุงเทพฯ 10120
โทร. 211-0220    FAX.  0-2211-8649
 
หลังจากที่คุณพ่อหลุยส์ โชแรง  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชปกครองมิสซังกรุงเทพฯ  ต่อจาก พระสังฆราชเรอเนแปร์รอสแล้วท่านโชแรงได้ย้ายสำนักพระสังฆราชจากวัดอัสสัมชัญมาสร้างที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือสำนักพระสมณทูต) ท่านสังเกตเห็นว่ามีคริสตังแถบเซนต์หลุยส์อยู่จำนวนมากที่ต้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดอื่นๆ เช่นวัดอัสสัมชัญ, วัดกาลหว่าร์  ซึ่งวัดที่กล่าวมานี้ก็มีสัตบุรุษมากอยู่แล้ว ดังนั้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955 ท่านจึงประกาศว่าท่านตั้งใจที่จะสร้างวัดเซนต์หลุยส์บนที่ดินที่พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ กับคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ ซื้อไว้เมื่อปี ค.ศ. 1895  ซึ่งท่านทั้งสองตั้งใจจะให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของวัดใหญ่ในอนาคต
 
ในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1956  มีพิธีเสกไม้กางเขนปักไว้ตรงที่ซึ่งจะก่อสร้างพระแท่น การก่อสร้างวัดเซนต์หลุยส์นี้ได้ใช้งบประมาณจาก 3 ฝ่ายด้วยกันคือ เป็นเงินส่วนตัวของพระสังฆราชหลุยส์โชแรง, จากเงิน ของญาติพี่น้องของพระสังฆราชโชแรงจากต่างประเทศ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากพี่น้องคริสตังในประ เทศไทย
 
วัดเซนต์หลุยส์ได้ตั้งชื่อตามศาสนนามของผู้สร้างวัดนี้ ทำพิธีเสกและเปิดวัดอย่างสง่าที่สุดในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1957 มีพระสังฆราชทุกองค์ในประเทศไทยและบางองค์จากประเทศลาว และพม่ามาร่วมพิธีด้วย วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1957 พระสังฆราชโชแรงได้แต่งตั้งคุณพ่อมีแชล ลังเยร์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ เนื่องจากคุณพ่อเคยอยู่ในประเทศจีนมาก่อน รู้นิสัยใจคอของคนจีนและภาษาจีนอยู่ไม่น้อยจึงสามารถดูแลทั้งคริสตังชาวจีนแถบเซนต์หลุยส์  และชาวต่างประเทศที่มาติดต่อด้วย
 
พระสังฆราชโชแรงสร้างวัดนี้ให้เป็นของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่ท่านต้องการให้มิชชันนารี M.E.P. เป็นเจ้าอาวาสตลอดไปจึงทำสัญญากับแขวง M.E.P. ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้เสนอมิชชันนารีของคณะให้พระสังฆราชรับรองเป็นเจ้าอาวาส ดังนั้นหลังจากคุณพ่อลังเยร์ ก็มีคุณพ่อลาบอรี, คุณพ่อมังซุย มาเป็นเจ้าอาวาส  ที่สุดทางแขวง M.E.P. (กรุงเทพฯ) ได้แจ้งแก่พระอัครสังฆราช มีชัย กิจบุญชู ว่าเป็นการยากสำหรับคณะที่จะสนองความต้องการของพระสังฆราชโชแรงได้จึงขอมอบวัดเซนต์หลุยส์ให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยสมบูรณ์  เป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์ไทยเป็นเจ้าอาวาสต่อไป
 
 
คุณพ่อลังเยร์ (ค.ศ. 1957-1967) ได้สร้างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เปิดสอนเฉพาะ ป.1-ป.4 ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 ได้ขอเปิดโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่า โรงเรียนวิริยาลัย เป็นโรงเรียนชาย และย้ายนักเรียนชายจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษามาไว้ที่โรงเรียนใหม่  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่สาม (ม.3)  
 
นอกจากนี้คุณพ่อยังได้ตั้งคณะพลมารี, คณะนักร้อง, คณะเด็กช่วยมิสซา, สมาคมนักบุญวินเซนต์เดอ ปอล กับ คณะสวดผู้ตาย คุณพ่อลาบอรี (ค.ศ. 1967-1972) ได้จัดตั้งโรงเรียนวิริยพณิชย์, เปลี่ยนแท่นบูชาในวัด, ปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์, ตั้งเครดิตยูเนียนเซนต์หลุยส์ คุณพ่อมังซุย (ค.ศ. 1972-1976) ตั้งกลุ่มพัฒนาสังคม, สร้างกำแพงวัด
 
คุณพ่อลออสังขรัตน์ (ค.ศ. 1976-1979) ได้ปรับปรุงกิจการโรงเรียน โดยขอซิสเตอร์จากคณะเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร มาดูแลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ปรับปรุงพิธีกกรรมในวัด
 
 
และในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1978  วัดเซนต์หลุยส์ได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร  ซึ่งเสด็จมาเป็นองค์ประธานในวาระครบรอบ 80 ปีของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คุณพ่อดาเนียล ธานี วงศ์พานิช (ค.ศ. 1979-1987) ได้สร้างอาคารเรียน "หลุยส์" ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา,  สร้างอาคารเรียน  "ยอห์นปอลที่ 2",  สร้างศาลาอเนกประสงค์  "หลุยส์-มารี"
 
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เริ่มมีกลุ่มวิถีชุมชนวัด ซอยประจักษ์สิน มีรวมกลุ่มกันทุกวันอังคาร  โครงการเรียนคำสอนเด็กเล็กทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00-12.00 น. 
 
ปี ค.ศ. 2013 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล ซึ่งเป็นโรงเรียนของวัด ได้ยุบมารวมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เนื่องจากนักเรียนน้อยลง 
 
วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2014 ได้จัดมิสซาครบรอบ 1 ปี สมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพระสังฆราชมาร่วมในพิธีจำนวน 12 องค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษประมาณ 500 คน
 
ปรังปรุงซ่อมแซมวัด โดยคุณพ่อสุพจน์เจ้าอาวาส ได้เพิ่มหลอดไฟในวัดให้ดูคลาสสิคและสวยงามมากขึ้น ได้เปลี่ยนรูปพระเยซูเจ้าในวัดจากสีดำเป็นสีทอง
 
ปี ค.ศ. 2015 โครงการวิถีชุมชน ที่ซอยประจักษ์สิน มีสมาชิกประมาณ 20 คน
โครงการวิถีชุมชนหมู่บ้านกลางกรุง พระราม 3 มีสมาชิกประมาณ 7-8 ครอบครัว
โครงการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนตลอดเดือนเมษายน
โครงการเรียนคำสอนนักเรียนนานาชาติเดือนกรกฎาคม 
 
ปี ค.ศ. 2016 วัดเซนต์หลุยส์งดจัดงานรื่นเริงคริสต์มาส เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 
- ปิดปรับปรุงศาลาหลุยส์ มารีย์ (ศาลาสวดศพ) ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2015 - เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016
 
- ปรับปรุงถนน ถมที่จอดรถรอบวัดให้สูงขึ้น
 
-  ทำหลังคาทางเดินจากหน้าวัดเข้าไปโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 
-  ทำหลังคาทางเดินจากวัดไปศาลาหลุยส์มารี
 
ปี ค.ศ. 2017 ศาลาหลุยส์มารี เปิดรับงานศพ วันอังคารที่ 24 เมษายน
 

ปี ค.ศ. 2018 คุณพ่อเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนการถวายมิสซาที่พระแท่นเล็ก เป็นพระแท่นใหญ่ทุกรอบมิสซา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2018 เป็นต้นไป

- วัดเป็นเจ้าภาพงาน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 08.00-15.00 น.

- ปรับสถานที่เรียนคำสอนผู้ใหญ่เตรียมตัวเป็นคริสตชน เป็นห้องประชุมหลังบ้านพระสงฆ์

ปี ค.ศ. 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน และในวันที่ 21 พฤศจิกายน พระองค์ท่านได้เสด็จผ่านและอวยพรพี่น้องสัตบุรุษที่มารอเฝ้ารับเสด็จระหว่างทางรอบวัดเซนต์หลุยส์และเข้าไปในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเพื่ออวยพร คณะครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง พระองค์ท่านเสด็จผ่านวัดเซนต์หลุยส์เข้าไปในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อพบและอวยพรคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรรวมทั้งเยี่ยมและอวยพรผู้ป่วย

- โครงการสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -17.00 น. ยังคงได้รับความสนใจจากพี่น้องต่างความเชื่อ ที่มาเรียนและกลับใจได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 21 คน

- โครงการสอนคำสอนนักเรียนอินเตอร์ (เด็กที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ) มีเรียนช่วงเดือนกรกฏาคมทุกปี เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์มีนักเรียนมาเรียน 20 คน

- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา สร้างหลังคาคลุมใช้ชื่อ "Francis Hall" 

 
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1987-1994
 
คุณพ่อสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย        ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1996
 
คุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1996-2001
 
คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2001-2002
 
คุณพ่อเอกพร  นิตตะโย             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2002-2006  
 
คุณพ่อศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2006- 2012
 
คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2012-2017
 
คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2017- 2021
 
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021- ปัจจุบัน
 
 
 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์
 

ลำดับที่

เจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

 

1.

พณฯ โชแรง

 

1957-1967

 

2.

คุณพ่อลังเยร์

 

 

 

 

 

คุณพ่อถาวร กิจสกุล

1960-1962

 

 

 

คุณพ่อฮ้าช

1961-1965

 

 

 

คุณพ่อกูตังค์

1965-1968

 

 

 

คุณพ่อซาฮึก

1967-1967

 

 

 

คุณพ่อลาเวนัง

1967-1969

 

 

 

คุณพ่อเตรบาออล

1968-1969

 

3.

คุณพ่อลาบอรี

 

1967-1972

 

 

 

คุณพ่อฟรังชีโน

1969-1971

 

4.

คุณพ่อมังชุย

 

1972-1976

 

 

 

คุณพ่อเปโอต์

1972-1975

 

 

 

คุณพ่อลาร์เก

1975-1975

 

 

 

คุณพ่ออดุล   คูรัตน์

1975-1976

 

5.

คุณพ่อลออ  สังขรัตน์

 

1976-1979

 

 

 

คุณพ่อพงษา   สุภาษิต

1976-1979

 

 

 

คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ

1979-1981

 

6.

คุณพ่อดานิแอล  ธานี  วงศ์พานิช

 

1/05/1979-15/05/1992

 

 

 

คุณพ่อกิตติ  ประภากมล

10/06/1984-08/041988

 

7.

คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ

 

23/04/1987-01/05/1994

 

 

 

คุณพ่อศุภกิจ   เลิศจิตรเลขา

01/05/1989-01/05/1994

 

 

8.

คุณพ่อสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย

 

01/05/1994-05/05/1996

 

 

 

คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์

01/05/1994-07/05/1995

 

 

 

คุณพ่อปรีชา  รุจิพงษ์

07/05/1995-05/05/1996

 

9.

คุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ

 

05/05/1996-06/05/2001

 

 

 

คุณพ่อสุทธิ  ปุคะละนันท์

05/05/1996-02/05/1999

 

 

 

คุณพ่อสมเกียรติ   บุญอนันตบุตร

05/05/1996-14/05/2000

 

 

 

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศก์

02/05/1999-10/05/2004

 

 

 

สังฆานุกรสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

02/05/1999-10/05/2004

 

 

 

คุณพ่อชูศักดิ์   บุญอนันตบุตร

14/05/2000-05/05/2002

 

 

 

บราเดอร์ธนันต์ธง   สุขสุทิพย์

06/05/2001-05/05/2002

 

10.

คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่ศิริ

 

06/05/2001-05/05/2002

 

11.

คุณพ่อเอกพร  นิตตะโย

 

05/05/2002-14/05/2006

 

 

 

สังฆานุกรทัศนุ หัตถการกุล

05/05/2002-10/05/2004

 

 

 

คุณพ่อวิวัฒน์    แพร่ศิริ

12/05/2003-1/05/2008

 

 

 

คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

10/05/2004-1/05/2005

 

 

 

คุณพ่อเทิดศักดิ์   กิจสวัสดิ์

10/05/2004-1/05/2005

 

 

 

คุณพ่อธนันต์ธง   สุขสุทิพย์

1/05/2005-14/05/2006

 

 

 

คุณพ่อเทิศศักดิ์   กิจสวัสดิ์

1/05/2004-1/05/2005

 

12.

คุณพ่อศักชัย   ทรัพย์อัประไมย

 

14/05/2006-5/05/2012

 

 

 

คุณพ่อกุลบุตร  ตรีมรรคา

14/05/2006-5/5/2007

 

 

 

คุณพ่อพรศักดิ์   ชื่นจิตอภิรมย์

5/05/2007-2007

 

 

 

คุณพ่อเกรียงชัย  ตรีมรรคา

1/05/2008-30/04/ 2011

 

 

 

คุณพ่อศวง  วิจิตรวงศ์

1/05/2008-2013

 

 

 

คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล

30/04/2010-1/09/ 2010

 

 

 

คุณพ่อธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

30/04/2010-30/04/2011

 

 

 

คุณพ่อณัฎฐวี กังก๋ง

30/04/2011-2013

 

13.

คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต

 

5/05/2012-2017

 

 

 

คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร

1/05/2013-5/05/2014

 

 

 

คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์

1/05/2013-4/05/2015

 

 

 

คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

5/05/2014-2018

 

 

 

คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

4/05/2015-2017

 

14. 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

  2017-2021  
    คุณพ่อวียุทธ เกียรติสกุลชัย

2017-2020

 
    คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน

2018-2021

 
15. คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์  

2021-ปัจจุบัน

 
    คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 2021-ปัจจุบัน  
    คุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์ 2021-ปัจจุบัน ช่วยงานอภิบาล
 
 
 
 
แผนที่การเดินทาง