วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (โรงหมู)

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 399  ถนนอาจณรงค์    แขวงคลองเตย  
เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10110
โทร. 249-4900    FAX: 0-2249-4900
 
เมื่อคุณพ่อยอลีเป็นจิตตาธิการอารามพระหฤทัยอยู่นั้น ท่านสังเกตว่ามีคริสตังญวณบางคน มาฟังมิสซาวันอาทิตย์ด้วยความศรัทธา ท่านจึงเข้าไปสนทนากับเขาและทราบว่า มีคริสตังหลายครอบครัวอพยพมาจากวัดเกาะใหญ่, วัดอยุธยา, วัดสามเสน ฯลฯ มาทำงานกลางคืนในโรงฆ่าสัตว์  คริสตังเหล่านี้เป็นคนยากจนแต่ศรัทธายึดมั่นในพระ  ปลูกเพิงพักอยู่ใต้สะพานในเขตที่ดินขององค์การท่าเรือ เมื่อคุณพ่อยอลีไปเยี่ยมทำให้พวกเขายินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านสงสารคริสตังเหล่านั้นและพิจารณาเห็นว่า เพิงพักของนายทองอยู่ สุขสุทอง ดีกว่าของคนอื่นบ้าง พอที่จะใช้เป็นที่ประกอบพิธีมิสซาได้ จึงได้รายงานให้พระสังฆราชโชแรงทราบ พระสังฆราชจึงได้อนุญาตให้คุณพ่อยอลีทำมิสซา และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของนายทองอยู่ได้ทุกอาทิตย์ สัตบุรุษจึงช่วยกันดัดแปลงบ้านให้เหมาะที่จะใช้เป็นที่ถวายมิสซา ช่วยกันตกแต่งจัดตั้งพระแท่นและท่านก็เข้าไปทำมิสซาให้พวกเขาทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสัตบุรุษพากันมาจนเต็มบ้าน  บางส่วนต้องยืนอยู่ข้างนอก
 
คุณพ่อยอลีสังเกตว่าหลังบ้านของนายทองอยู่มีที่ดินว่างเปล่าจึงปรึกษากับสัตบุรุษเรื่องการสร้างวัดน้อยสักหลังหนึ่ง พวกเขาจึงออกไปบอกบุญกับคริสตังเขตตรอกจันทน์และเซนต์หลุยส์  รวบรวมเงินได้ 7,000 กว่าบาท  สามารถสร้างวัดน้อยใต้สะพาน  ซึ่งพระสังฆราชโชแรงมาประกอบพิธีเสกปลายเดือนธันวาคม 1960  และถวายวัดนี้แด่ "แม่พระปฏิสนธิ์นิรมล"
 
ในปี ค.ศ. 1962 องค์การท่าเรือสั่งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใต้สะพานย้ายออกไปเสีย คุณพ่อยอลีจึงพยายามติดต่อซื้อบ้านจากนายสกล สุขสุธี ซึ่งได้รับอนุญาตปลูกในเขตสลัมคลองเตย จนสำเร็จ เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นวัด ชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนคำสอนฯลฯ สัตบุรุษมาช่วยกันดัดแปลงและขยายให้เหมาะที่จะใช้เป็นวัดได้
 
ปีค.ศ. 1963 คุณพ่อยอลีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง คุณพ่อที่เป็นจิตตาธิการของอารามพระหฤทัย ก็ได้มาดูแลวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลต่อไปตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้มีคุณพ่อจากคณะพระมหาไถ่มาดูแลวัดนี้ด้วยคือ คุณพ่อเอดดี้  และคุณพ่อเคนเป็นผู้มาถวายมิสซาและสอนคำสอน  เนื่องจากจำนวนคริสตชนมีเพิ่มขึ้น  คุณพ่อเคน จึงได้ขอให้  ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูมาช่วยสอนคำสอนเด็ก และดูแลการเรียนของเด็กนักเรียนยากจนในวันอาทิตย์
 
ในปี ค.ศ. 1967 คุณพ่อไมเออร์  ได้เดินทางมาประเทศไทย เรียนภาษาไทยจนอ่านออกเขียนได้แล้ว ทางคณะได้ส่งคุณพ่อไปรับงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ปี และกลับมากรุงเทพฯ  ขณะนั้นเป็นเวลาที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลขาดพระสงฆ์ ผู้ใหญ่ของคณะได้ส่งคุณพ่อไมเออร์ มาเป็นผู้อภิบาลสัตบุรุษ  คุณพ่อมีความสงสารที่เห็นสัตบุรุษยากจน แต่เป็นผู้ที่มีน้ำใจดี มีความกระตือร้อร้น และมีความศรัทธา เชื่อมั่น จึงเป็นแรงดึงดูดให้คุณพ่อมีน้ำใจที่จะทำงานเพื่อคนยากจนยิ่งขึ้น
 

บ้านนายทองอยู่ สถานทำมิสซาแห่งแรก

ฉลองวัดโรงหมูในบริเวณโรงงานฆ่าสัตว์
ซึ่งเป็นสถานที่ทำมิสซาชั่วคราว
โดยคุณพ่อยอลี ได้ประกอบพิธีร่วม
กับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู


โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์สถานที่ทำมิสซา ปัจจุบัน

  

 
 
คุณพ่อไมเออร์รับงานอภิบาลสัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (วัดกลางทุ่ง) อยู่ไม่นาน  ก็ต้องพบมรสุมอีก กล่าวคือ องค์การท่าเรือ ขอที่ดินของวัดคืน เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้ คุณพ่อจึงได้พยายามวิ่งเต้นติดต่อกับองค์การท่าเรือเพื่อหาสถานที่สร้างวัด ก็ได้พบกับท่านผู้ที่มีความกรุณาท่านหนึ่ง ที่ช่วยเหลือให้ที่ดินริมถนนอาจณรงค์เป็นที่สร้างโรงเรียน ที่ดินว่างเปล่าแปลงนี้เคยใช้เป็นที่เล่นงิ้ว  ที่องค์การปอเต็กตื๊งใช้อยู่ในโอกาสเทศกาลประจำปี
 
โรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่นั้น พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์”  หรือเรียกกันว่า “โรงเรียนวันละบาท” ตัวอาคารชั้นบนใช้เป็นหอประชุม ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจพิธีมิสซา-สอนคำสอน อาคารโรงเรียนชั้นล่างเป็นโรงเรียนในวันที่ จะทำพิธีเปิดอาคารสัตบุรุษของวัดได้วิ่งเต้นซื้อรูปปั้นประดับวัด คือ รูปพระหฤทัย รูปนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ซึ่งสัตบุรุษมีความเลื่อมใสมากและรูปแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นรูปที่สัตบุรุษเก็บรักษาไว้เป็นเวลาถึง 30 ปี เล่ากันว่ารูปพระแม่ปฏิสนธินิรมลนี้ ได้ทำอัศจรรย์ถึง 2 ครั้ง คราวที่วัดถูกไฟไหม้  ไฟได้ลุกไหม้มาถึงตัวอาคารเรือนด้านพระแท่น แต่เกิดมีลมพัดให้ไฟหมุนไปทางอื่น และดับในทันที จึงทำให้วัดพ้นจากถูกไฟไหม้
 


วัดหลังที่ 2 อยู่ในบริเวณข้างสะพานสามทหาร คลองเตย

วัดหลังที่ 3 “วัดกลางทุ่ง”เป็นที่คุณพ่อไมเออร์ได้เริ่มงานอย่างจริงจัง
 
 
คุณพ่อไมเออร์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
"เบญจมาภรณ์ช้างเผือก"
 
ปี ค.ศ. 2016 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ซ่อมแซมปรับปรุงวัดใหม่ ปรับด้านหลังโรงเรียนเป็นห้องเก็บของ ปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน และใต้บันไดขึ้นวัดใหม่ จัดปรับปรุงระบบน้ำประปา
 
ฉลองวัดปี ค.ศ. 2016 ได้เชิญพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช มาร่วมฉลองวัดภายใน และเชิญพระคาร์ดินัลลงเยี่ยมชุมชน
 
ปี ค.ศ. 2016 ทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองเตย ขอบข่ายงาน 4 ด้าน
1. ด้านส่งเสริมให้กำลังใจ
2. ด้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
3. ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4. ด้านส่งเสริมความเป็นอยู่ด้านอาชีพ
 

ตารางมิสซา

วันอาทิตย์

วันธรรมดา

10.00 น.

19.00 น.

วันเสาร์

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

17.00 น.

19.00 น.

 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 
1. คุณพ่อโมรีส ยอลี                                       เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปี ค.ศ. 1955-1963
2. คุณพ่อทองดี กฤษเจริญ                              ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1963
3. คุณพ่อมิแชล สมจีน  ศรีประยูร                      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1963 -1968
4. คุณพ่อฟอร์แต็ง                                         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1969
5. คุณพ่อวิลเลี่ยม ตัน                                    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1969 -1973
6. คุณพ่อเอ็ดดี้ (คณะพระมหาไถ่)                    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1973- 1974
7. คุณพ่อเคน (คณะพระมหาไถ่)                      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1973-1974
8. คุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร์ (คณะพระมหาไถ่)  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1974-1999 
9. คุณพ่อเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์                   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999-2004
10. คุณพ่อยอห์น บุญเสริม  เนื่องพลี                 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004-2006
11. คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2006-2009
12. คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล          ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009-2014
13. คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา                           ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน