ประมวลภาพ คพ.นิโคลาส

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 963
คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 799
เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง Written by หอจดหมายเหตุ 719
พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี Written by หอจดหมายเหตุ 629
ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส Written by หอจดหมายเหตุ 1084
ภาพการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 597
ภาพการเคลื่อนย้ายจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ไปที่สักการสถานบุญราศี บุญเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 591
พิธีต้อนรับอัฐิ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 621
พิธีบรรจุอัฐิ ณ สักการสถาน Written by หอจดหมายเหตุ 574
ภาพเปิดเสกสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2003 Written by หอจดหมายเหตุ 597

Page 2 of 2