คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 782
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 715
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 706
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 718
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 666
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 629
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 636
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 732
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 710
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 783

Page 1 of 5