คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 720
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 665
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 657
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 655
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 608
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 577
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 588
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 672
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 660
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 720

Page 1 of 5