คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 639
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 600
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 593
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 603
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 548
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 528
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 533
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 611
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 588
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 652

Page 1 of 5