บทที่ 9 สมัยพระสังฆราชเดอ ซีเซ ค.ศ. 1700-1727

 
 
 
สมัยพระสังฆราชเดอ ซีเซ ค.ศ. 1700-1727
งานและโครงการ - ความเจริญของวิทยาลัยกลาง