บทที่ 10 สมัยพระสังฆราชแตสซีเอร์ เดอ เกราเล ค.ศ. 1727 - 1736

 
 
 
สมัยพระสังฆราชแตสซีเอร์ เดอ เกราเล ค.ศ. 1727 - 1736  
 
ความยุ่งยากลำบาก - แผ่นหินทำให้สะดุด