บทที่ 11 สมัยคุณพ่อเลอแมรฺเป็นอธิการมิสซัง ค.ศ. 1736 - 1740

 
 
สมัยคุณพ่อเลอแมรฺเป็นอธิการมิสซัง  ค.ศ. 1736 - 1740
 
การทำงาน - การตั้งวิทยาลัยกลางที่มหาพราหมณ์ขึ้นใหม่