บทที่ 12 สมัยพระสังฆราชเดอ โลเลียร ค.ศ. 1740 - 1755

 
 
สมัยพระสังฆราชเดอ โลเลียร ค.ศ. 1740 - 1755
 
เรื่องการแห่ของคนต่างศาสนา
 
การตั้งสังฆมณฑลที่ประเทศโปรตุเกสให้การอุดหนุน