บทที่ 13 สมัยพระสังฆราชบรีโกต์ ค.ศ. 1755 - 1768

  • Print
 
 
สมัยพระสังฆราชบรีโกต์ ค.ศ. 1755 - 1768
 
มิสซังกรุงสยามถึงแก่ความพินาศ