บทที่ 14 สมัยพระสังฆราชบรีโกต์-พระสังฆราชเลอ บ็อง ค.ศ.1764-1776

 
 
 
สมัยพระสังฆราชบรีโกต์-พระสังฆราชเลอ บ็อง ค.ศ. 1764-1776
 
ความพยายามแก้ไขความเสื่อมโทรมของมิสซัง